Efter bearbetning

"Tack så mycket, jag blev verkligen imponerad! Dina kommentarer är helt riktiga, allt stämmer."
Systemanalytiker som skrev platsansökan

Tycker du att du har jobbat tillräckligt med din text? Då kan jag ta över och råda bot på eventuella missvisande syftningar, motsägelsefulla budskap och stilbrott. Kontakta mig

Textgranskning

Det är lätt att bli "blind" för sin egen text. Därför behöver du troligen någon annans ögon på den. På så sätt kan du få hjälp med exempelvis oavsiktliga motsägelser, tankehopp och ojämn stil. Och så kan språket förstås bli mer korrekt vad gäller grammatik och skrivregler. För att inte tala om vilket lyft det blir att få en överskådlig struktur!

Hur djupgående granskning behövs?

Vi börjar med att komma överens om vilken nivå som är lämplig för ditt ändamål:

  1. Korrekturläsning
  2. Anpassning med hänsyn till läsarna (stil, begriplighet, samband)
  3. Disposition och rubrikindelning (hela textens tillgänglighet)
  4. Omfattande bearbetning (för exempelvis en ny läsargrupp)

Markering i datorfil eller på papper

Det vanligaste är att jag arbetar med din text direkt i en Word-fil och använder granskningsverktyget. Då syns alla ändringar jag har gjort, och sedan väljer du bara att acceptera eller ignorera mina förslag. Jag kan också skriva kommenterar eller ställa frågor om texten.

Även i pdf-filer går det att infoga ändringsförslag och lämna kommentarer. Du kan också leverera texten till mig på papper så skriver jag ändringsförslagen med vanlig penna i marginalen.

Kontinuerligt samarbete med skribenten

Under arbetets gång brukar det dyka upp frågor som jag behöver reda ut tillsammans med skribenten. Särskilt viktigt är det om jag ska förtydliga en text, eftersom det kan finnas flera tolkningsmöjligheter. Men även vid korrekturläsning måste jag ibland fråga hur skribenten vill ha det.

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

När det gäller nivå 1, korrekturläsning, kan man beräkna att jag läser ca åtta A4-sidor per timme.

Ju högre nivå, desto mer tid tar granskningen. I vissa fall behövs flera diskussioner med skribenten som i sin tur kanske behöver skaffa fram mer underlag eller slipa fram syftet. En text som ska bearbetas grundligt behöver också mogna några dagar, något som du naturligtvis inte betalar för men som ska räknas in i planeringen.

För alla typer av textgranskning behöver vi komma överens om tidsåtgång och ambitionsnivå innan uppdraget startar.

Priset är 900 kronor per timme, plus 25 % moms.

Språkgranskning eller textgranskning?

Många frågar efter språkgranskning, inte textgranskning. Skillnaden handlar egentligen mest om synsättet. Jag har valt att kalla tjänsten för textgranskning eftersom man ofta behöver arbeta med hela texten, även med dess innehåll och kontext. Många gånger handlar det alltså inte bara om att granska själva språket. Man kan säga att språkgranskning är det arbete som görs på nivå 1 och 2. Men även detta måste på ett eller annat sätt innefatta en helhetssyn på texten och dess sammanhang.