Korrekturläsning

Korrekturläsning innefattar att rätta till

  • stavfel
  • interpunktion
  • felaktigt konstruerade meningar
  • syftningsfel
  • böjningsfel
  • konsekvens i fråga om förkortningar, skiljetecken etc. och i viss mån termer.

Till skillnad från en språkgranskning på nivå 2 så uppmärksammar jag vid korrekturläsning alltså inte problem som kan finnas med stilen och anpassningen till läsaren. Jag förenklar heller inte svårförståeliga meningar eller klargör samband, om det inte handlar om rena syftningsfel eller konstruktionsfel. Självklart har jag heller inte synpunkter på textens disposition eller rubrikindelning, vilket hör till nivå 3.

Korrekturläsning ska alltså handla om rätt eller fel. Men ibland kan flera lösningar vara rätt.

Vissa ord kan till exempel stavas på två sätt, som karakteristisk och karaktäristisk. Om båda sätten förekommer i texten skriver jag en kommentar som skribenten får ta ställning till. Och om det står gjords - har då skribenten menat gjordes eller gjorts? Det finns också skiljetecken som har ungefär samma funktion. Om det fattas ett skiljetecken mellan två huvudsatser kan det ibland gå lika bra med antingen punkt, semikolon, tankstreck eller komma. Och hur ska man göra med ett utländskt ord som skribenten själv lånat in i svenskan? Sådana nyskapelser går inte alltid att anpassa till svensk böjning.

I vissa meningar är det svårt att sätta fingret exakt på vad det felaktiga består i. Här är ett exempel:

Kostnaderna är inte beräknade om inte ökad andel bussresenärer uppnås.

Är det villkorssatsen, den som inleds med om, som ställer till det i det här sammanhanget? Eller är det den dubbla negationen? Eller fattas det något ord som uttrycker ett samband?