Aktuellt

Ny på kontoret

Efter att ha haft min arbetsplats hemma i lägenheten ett tag, med kontorshunden Rebin som sällskap, har jag nu återigen hittat en bra lokal. Här hos Mediegruppen Vetegatan trivs jag jättebra, med sju journalister som sällskap.

Du kan väl Åbos historia?

Så mycket man kan lära sig av barnböcker, på ett lätt och roligt sätt! Ett bra exempel är den nyutkomna ”En stad mitt i världen. Åbobarnens världshistoria”, som jag har korrekturläst.

Jo, Katarina Jagellonica hade man väl hört talas om, men Vadd-Mamma, vem var det? Stort och smått i världen och i Åbo blandas i denna bok som är konkret och lättbegriplig med illustrationer som samspelar fint med texten. Författare är historikern Otso Kortekangas och illustratör Panu Savolainen. Förlag: Sigillum.

Framtiden är snart här

Att korrekturläsa en utredning från regeringen kan vara kulare än man föreställer sig. Så var det med Framtidskommissionens slutrapport Svenska framtidsutmaningar. Mycket intressant, läs den!

Tar nya uppdrag

Jag har börjat jobba efter sommaren och tar gärna emot nya uppdrag just nu! Textgranskning, korrekturläsning, skrivutbildning – välkommen att höra av dig och diskutera upplägget eller begära offert.

Sommaren kan börja

Sommaren börjar bra: Jag kom med som underkonsult till Expertinfo på Socialstyrelsens avtal om språkvårdstjänster. Som underkonsult till Petras Ordförråd är jag med på skrivutbildningar för Göteborgs stadsbyggnadskontor.

Ajöken Arbetskontor 44

Huset där vårt kära kontor varit inhyst håller på och sjunker. Därför ska det nu pålas upp och totalrenoveras, på samma sätt som gjorts med de övriga husen i kvarteret Pyramiden. Jag kommer inte att flytta till en annan lokal utan jobbar hemma tills vidare.

God fortsättning!

Soligt och frostigt igen, som det ska vara i januari. Och jag har varit på ett trevligt och inspirerande möte med språkkonsult Hans Larsson på Expertinfo. Vi har lagt anbud på språkvårdstjänster för Arbetsmiljöverket.

Friskar upp latinet

Ett märkligt sammanträffande: samtidigt som jag korrekturläser sjukgymnasternas förbundstidning Fysioterapi får jag ont i ryggen. Nu får jag behandling och tränar inre tvärgående bukmuskeln, musculus transversus abdominis. Och i uppdraget har jag fått friska upp mina vilande latinkunskaper, inte dumt det heller.

Inget "hen" på hemsidan längre

För ett halvår sedan införde jag på prov "hen" som könsneutralt pronomen på hemsidan. Men det sticker ut för mycket och ser mest ut som en felskrivning. I väntan på att ordet ska etableras i språket passar det bäst i sammanhang där man först kan introducera det i en inledning, och där det sedan förekommer så ofta att läsaren hinner vänja sig.

Vill vara kvar på Trafikverket!

Trafikverket upphandlar språkvårdstjänster och jag har förstås lämnat anbud. Verkets underbara blandning av ingenjörsfikonspråk, byråkratabstraktioner och bilverkstadsjargong är verkligen något för en språkkonsult att sätta tänderna i. Dessutom är texterna ofta i sällskap med färgglada bilder på allsköns fortskaffningsmedel och liknande intressanta saker.

Petnoga

Jag har lämnat in anbud på språktjänster åt Åklagarmyndigheten. Anbudsskrivning är ett petigt arbete som jag drar mig för att sätta igång med, men det är spännande väntan medan "tävlingen" avgörs. Denna gång är en grafisk formgivare medkonsult, Irene Thisner, som jag har lång och god erfarenhet av. Som språkkonsult är även Petras Ordförråd med.

Jag är neutral

Nu har jag på prov infört det könsneutrala pronomenet ?hen? på min hemsida. Skönt att slippa det omständliga ?hon eller han?. Läs mer

Nytt för i år

Det nya året känns särskilt lovande när en ny kund knackar på efter trettonhelgen. Denna gång Kontentan, som är en liten tidning med sammanfattningar av ny litteratur om företagsledning, organisationsutveckling, marknadsföring och personlig utveckling. Den utkommer två gånger i månaden, och jag ska korrekturläsa den.

Jag har också genomfört en typ av uppdrag som var ny för mig: översättning från norska till svenska.

Fler vetenskapliga bevis

Jag har gått med i det nybildade nätverket NOFOM för forskare och språkvårdare som ägnar sig åt klarspråk. Jag hoppas detta nätverk ska leda till mer forskning kring myndighetstexters begriplighet och att forskningen når ut bättre till språkbrukarna. Kanske kommer också de erfarenheter vi praktiker gör att påverka vad man väljer att forska i. Läs mer

En riktigt god bok

Boken Äntligen vilse, som jag har korrekturläst, vann Svenska Publishing-priset i kategorin fackböcker. "För en text där subjektet underkastar sig resan, välgjorda bilder och ett superbt omslag." Författaren heter Jörgen Ulvsgärd och förlaget Walborg.

Granska texter åt Boverket

I höst har jag fått ännu en kund bland statliga myndigheter. Det är Boverket som jag nu har tecknat avtal med om textgranskning.

Bra förstå vad man åtalas för

Åklagarmyndigheten bearbetar språket i några mallar till gärningsbeskrivningar, och jag är med i den processen. Gärningsbeskrivningar ingår i de stämningsansökningar som åklagare skriver till domstolen, men eftersom dessa texter går ut även till personer som inte är juridiskt skolade bör språket inte skilja sig mer än nödvändigt från allmänspråket. Samtidigt måste de juridiska kraven uppfyllas.

Gärningsbeskrivningarna som bearbetas gäller brott mot brottsbalken. Och alltför modern är inte något man kan anklaga brottsbalken för att vara ? här är ett exempel (15 kap. 9 ?):

"Har någon, utan att vara förfallen till ansvar enligt vad förut i detta kapitel är sagt, genom åtgärd, varom där förmäles, framkallat fara för att annan skall bliva utan laga skäl dömd eller eljest lida avsevärt förfång, och underlåter han, efter att hava kommit till insikt därom, att till farans avvärjande göra vad skäligen kan begäras, dömes för underlåtenhet att avvärja rättsfel ..."

Resa i texten

Att resa i en text i stället för i verkligheten är både bekvämt och miljövänligt. Det har jag gjort i vår. Jag har korrekturläst webbplatsen för Iceland Explorer och även två fotoböcker om platser och människor långt borta från min egen värld. Den ena boken är Äntligen vilse ? om konsten att resa av Jörgen Ulvsgärd, som kom ut på Walborgs förlag i mitten av maj. Den andra är Wiertotak ? när det vackras av Andreas Sarri, som kom ut i slutet av maj på det norska förlaget Idut.

Jag transporteras till Trafikverket

När Vägverket den 1 april uppgår i den nya myndigheten Trafikverket får jag och mitt textgranskningsavtal följa med. Den nya myndigheten har till uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem, och förutom Vägverket kommer Banverket att uppgå i den. Även vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Sika kommer att höra dit.

Gott nytt år!

Vill du förändras, eller att ditt liv ska förändras - vad det nu är för skillnad? Läs The Moon and Sixpence av Somerset Maugham. Ett lämpligt komplement kan vara Gunilla Bergenstens Familjens projektledare säger upp sig. Men läs först världens bästa bok, som börjar vid Englands kust juldagen 1938: Hang Over Square av Patrick Hamilton. För replikerna och det oförställda språket, bland annat.

Frida praktiserar som språkkonsult

Några dagar i oktober har jag en praktikant från språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet hos mig. Hon heter Frida Sjöquist och har gått en månad på utbildningen.

? Det är främst två saker som lockar mig, säger hon För det första att få jobba med svenska och skrivande, då det är något som jag har tyckt om ända sedan jag var liten. Men också att yrket verkar relativt brett, att man med språket som utgångspunkt har möjlighet att göra många olika saker.

Frida skriver månadens språkråd i oktober.

Gymnasieskolans mål skrivs om

Det kommande året ska jag granska texter för Skolverket, som har regeringens uppdrag att revidera gymnasieskolans styrdokument. Jag ska språkgranska och korrekturläsa examensmål och ämnesplaner och delta i skrivarseminarier.

Läs mer om reformen.

Till Regeringskansliet med Petra

Nu ser jag fram mot att hålla skrivkurser i Regeringskansliet. Jag är sidokonsult åt Petras Ordförråd som var ett av två företag som vann upphandlingen av skrivutbildningar där. Petra och jag gick språkkonsultlinjen samtidigt. Hon flyttade sedan västerut, men vi har hållit sporadisk kontakt och har också tagit uppdrag tillsammans tidigare.

Ny hemsida

Jag har uppdaterat min hemsida både vad gäller struktur och utseende. Den är nu framförallt lättare att administrera vilket gör att jag kan förnya den oftare så att den blir intressantare att besöka. Hör av dig om du tycker något om den.
Lägg till min sida som bokmärke

Jag skriver för alla som använder vägarna

Och vem gör inte det någon gång? Sedan förra våren har jag ramavtal med Vägverket om textgranskning. Deras texter innehåller mer än bara vägarbetsinformation. Exempelvis kan du på Vägverkets webbplats få veta vad en ekodukt är, vad som växer i de gotländska vägkanterna och hur många mil grusvägar det finns i Sverige.

Bönder och krigare i Mälardalen

Jag har sedan några år tillbaka arbetat med att popularisera texter till en bok om de arkeologiska utgrävningarna vid Norrortsleden, en ny väg norr om Stockholm.

Boken heter Hem till Jarlabanke och kom ut i början av oktober på förlaget Historiska Media. Det är en tegelsten med mycket spännande forskning om hur och varför man hägnade in mark under folkvandringstiden, vad sätten att bygga gravar betydde, hur människor här uppe i nord fick influenser från omvärlden. Den som inte vill fördjupa sig i texterna har också mycket ut av att bläddra bland fina bilder och kartor.

Det är Vägverket och Stockholms läns länsstyrelse som står bakom bokproduktionen.
Läs mer om boken

Människor och platser på Värmdö

I november kom Värmdö - människor och platser ut, en bok som jag har korrekturläst. Den består huvudsakligen av foton; texterna är korta men ger just det som behövs för att göra boken till en fin helhet. Och ju mindre text, desto viktigare att den är noggrant korrekturläst.

Walborgs förlag, foto av Birgitta Wahlberg, text av Nancy Westman.