Bedömning av text

Om du vill ha respons på en text kan du skicka den till mig så ger jag ett omdöme. Kort eller mer utförligt beroende på syftet. Därefter kan du bearbeta texten själv, om det behövs.

Man kan också ha nytta av ett professionellt omdöme om en text när man ska rekrytera personal eller behöver ordna ett test i någon annan situation.

Jag analyserar språk och innehåll

Efter att jag fått reda på textens syfte, läsare och genre föreslår jag kriterier för bedömningen. De visar vad som är viktigast att få korn på. Man kan fokusera på stil, innehåll, språkriktighet etc. – beroende på dina och läsarens behov.

Jag gör sedan en textanalys och presenterar resultatet i en tydlig struktur. Där ger jag exempel på olika språkliga drag i texten för att det ska framgå hur jag kommit fram till min bedömning. I vissa fall behöver du kanske bara få reda på textens starka och svaga sidor. Omdömet kan också vara fritt från värdering om du så önskar, dvs. bara vara en objektiv analys.