Språkvård för myndigheter och företag

Om de anställda inom en organisation var och en skriver efter eget tycke blir det många tidsödande diskussioner om vad som "rätt". Och läsarna kan bli fundersamma inför exempelvis inkonsekvent använda termer. Alla vinner på att språket i stället görs enhetligt. Helst bör det också finnas en språkpolicy.

Förbättra kommunikationen

Jag kommer till er och diskuterar vad ni behöver i fråga om språkvård. Kanske behöver hela kommunikationssituationen analyseras. Men vi kan börja med ett enkelt språkvårdspaket. I det kan ingå:

  • analys av några typiska texter hos er
  • utformande av språkliga riktlinjer och gemensamma skrivregler
  • seminarier för att informera om och väcka intresse för språkets betydelse för organisationen.