Efter skrivkursen

Vilken skillnad!
Arkeolog Ingela Spijkerman har fått en ny tidsindelning att hålla reda på efter kursen i att skriva populärvetenskap. Nu talar hon om före Byding-manus och efter Byding-manus.

Anmälan

Anmäl dig till någon av mina kurser redan nu.
Boka eller fråga

Skrivkurser

På mina skrivkurser varvas teori och praktik. Vi analyserar språkexempel och texter. Vi skriver nytt, skriver om och diskuterar.

Klarspråk till kaffet

Under två träffar om vardera en timme går vi igenom grunderna i klarspråk. Hur fokuserar man på det som är viktigast för textens mottagare, och hur formulerar man tillgängliga meningar och väljer rätt ord?

Kursen är ett lättsamt och trevligt sätt att öva sig i något viktigt: klarspråk. Vi tittar på textexempel, skriver om, diskuterar och fikar. Plattformen som används är Zoom.

Myndighetsspråk som fungerar

Myndigheter och företag kan beställa en kurs som är utformad efter den egna organisationens och kursdeltagarnas behov. Vi utgår då från språkexempel som är tagna från deltagarnas arbetsområden, eller deras egna texter. Ni kan också välja inriktning i fråga om texttyp eller problemområde. Se exempel på en anpassad kurs.

Ni kan också anlita mig som kursledare om ni vill använda det färdiga kursmaterial som finns på Språkrådets webbplats. Kursen heter "Skriva på myndighet" och är utformad av språkvårdare på fyra olika myndigheter.

Fängslande forskning: populärvetenskap

Tre halvdagar med två veckors mellanrum. Kursen vänder sig till forskare som vill föra ut sin vetenskap till en större läsekrets. Deltagarna får träning i att lyfta fram det mest lockande i sitt ämne, att skriva lättbegripligt och med bra flyt – och mycket kortare än vanligt. Alla får respons på sina egna texter.

Tecken i texten

En halvdag. Vilka normer gäller för skiljetecken och andra skrivsätt? Det finns många skrivtekniska detaljer att hålla reda på. Under denna dag tar jag upp regler för skiljetecken, förkortningar, stor/liten bokstav, grafiska markeringar, punktuppställningar och liknande.