Om språklig kommunikation

Nån där?
"I språkens galax är varje ord en stjärna." Unesco.

- Vad tycker du om Lasse?
- Jag tycker han har snygga skor.

Grammatiken i ordväxlingen ovan är korrekt, men kommunikationen fungerar ändå inte. Personerna fokuserar på olika saker och pratar därför förbi varandra.

Både grammatiken och perspektivet kan innefattas i det vi kallar "språk".

Som språkkonsult arbetar jag med många delar - ord, grammatik, stil, begriplighet - ja allt från minsta skiljetecken till de stora sambanden. Det är vad de flesta språkvårdare sysslar med i dag, och många ägnar sig också åt det talade språket.

Det handlar om att på flera sätt göra språket tillgängligt för så många som möjligt i ett samhälle. Språket ska vara enkelt att använda, och det ska fungera för alla.