Klarspråk, skrivkurser, språkgranskning, kommunikationsanalys ... allt för texten!

Månadens skrivråd

Det där med flyt i texten

Klarspråk till kaffet

Två digitala timmar som ger inblick i vad klarspråk är och hur du använder det. Extra nyttig fika och lika god! Mer

Språknytt

Rätt information på rätt språk är särskilt viktigt i krissituationer. Och turligt nog finns en bok för dig som behöver beställa översättare eller tolk. Läs mer om Sveriges språkflora.

Språkgranskning för textens bästa

Språkgranskning, textgranskning, textbearbetning? Vad du än kallar det tror jag din text behöver det. För att bli mer begriplig, få bättre flyt och fungera som du hade tänkt.
Läs mer om textgranskning

Utveckla ditt skrivande på en kurs

Med träning kan de flesta lyckas bättre som skribenter och nå ut med sitt budskap. Ett sätt är att gå på skrivkurs. Ett annat är att få individuell handledning av mig.

Just nu erbjuder jag en kort kurs online, "Klarspråk till kaffet", för myndigheter. Ett ypperligt tillfälle för de som jobbar hemma att träffas och få en introduktion till klarspråk!
Läs mer om skrivkurser

Bli överens om hur ni ska använda språket

De svenska skrivreglerna är ganska öppna och ger valmöjligheter. När det gäller kommunikationssätt är det inte heller självklart vad som är bäst. Varje myndighet eller företag har därför nytta av att fastställa sina egna språkliga riktlinjer och en språkpolicy. Läs mer om
språkvård på myndigheter och företag

En språkets hantverkare

Jag ser praktiskt på texter och ser mitt arbete som ett hantverk. Texter ska fungera, fylla sitt syfte, och det finns metoder för hur man uppnår det. Jag har gått universitetets språkkonsultutbildning, har därefter 30 års erfarenhet i yrket och har blivit särskilt bra på att klarspråka texter.
Läs mer om företaget