Text på beställning

Går du som katten kring het gröt när något ska skrivas? Eller har du inte tid? Då är det mer effektivt att be mig om hjälp.

Jag formulerar åt dig

Jag sorterar i materialet du har, disponerar innehållet och får till en text. Så här kan vi lägga upp arbetet:

  1. Vi diskuterar och slår fast vilken genre och omfattning texten ska ha, och vem läsaren är. Vi kommer också överens om hur mycket tid jag ska lägga ner på skrivandet.
  2. Vi träffas för en intervju där du berättar om det texten ska handla om. Jag antecknar eller bandar. Om du har ett skriftligt material skickar du över det först och vi träffas sedan för att diskutera urval. Jag kan alltså arbeta utifrån antingen ett muntligt eller ett skriftligt underlag, eller både och.
  3. Jag skriver ett utkast.
  4. Du läser utkastet och skriver in kommentarer i det. Du kan också göra korrigeringar direkt i texten med hjälp av Words granskningsverktyg.
  5. Jag bearbetar texten utifrån dina synpunkter och finputsar den.

I vänstermarginalen hittar du två länkar med exempel på tidningsartiklar jag skrivit.