Tjänster

Textgranskning och korrekturläsning

Den här tjänsten kan innefatta allt från att jag ändrar ett enstaka stavfel i en text till att jag stuvar om den helt och hållet. Hur mycket jag ska göra bestämmer du själv, eller vi tillsammans.
Läs mer om textgranskning

Skrivkurser

Jag håller skrivkurser på myndigheter och företag. De kan vara inriktade på exempelvis att skriva mer begripligt, följa skrivregler, eller skriva i en viss genre. Välj mellan kurser som är skräddarsydda eller mer allmänna.
Läs mer om mina skrivkurser

Språkvård

Företag och myndigheter har mycket nytta av att ha gemensamma språkliga riktlinjer och en språkpolicy. Vilken ton ska ni ha, vilka begrepp? Hur vill ni att era kunder och användare uppfattar er? Sådana frågor tar vi tag i. Jag kan se vad som behövs, samordnar era diskussioner och utformar ett dokument med riktlinjer
Läs mer om språkvård

Bedömning av text

Om du har svårt att avgöra om din text duger kan det vara bra att få den bedömd. Jag skriver ett kort omdöme med de viktigaste iakttagelserna.
Läs mer om bedömning av text

Text på beställning

Behöver du en presentationstext, en sammanfattning eller en ansökan? Eller ska du överklaga ett beslut? Då kan du ge mig ett underlag, skriftligt eller muntligt. Sedan skriver jag åt dig.
Läs mer om text på beställning