Anpassad skrivkurs

Skrivkurser kan utformas efter kundens behov och alltså vara mer eller mindre omfattande och ha olika innehåll. Övningarna och exemplen som används bygger på deltagarnas texter och behov. Så här kan en kurs läggas upp på en myndighet:

Innehåll

Jag tar först upp grundläggande fakta om hur man skriver bra texter, och går därefter in på hur man uttrycker sig kort och koncist. Deltagarna får bland annat öva sig i att skriva sammanfattningar och effektivare e-brev.

Omfattning och deltagare

Kursen hålls under två halvdagar med två veckors mellanrum. Tolv anställda, från olika avdelningar inom myndigheten, deltar. Deltagarna får en tid före kursen skicka ca tre sidor text till mig. Dessa texter ligger till grund för kursens innehåll. De får också tjäna som exempel och underlag till övningar.

Dag 1

 • Språkvården och den offentliga svenskan
  Jag tar upp vad som är aktuellt inom svensk språkvård idag och hur den offentliga svenskan har utvecklats.
 • Att planera sin text
  Alla skribenter vinner på att vänja sig vid en rationell skrivprocess. Mycket tid kan annars gå förlorad, genom att man t.ex. alltför sent tar reda på syftet med texten.
 • Ordning i texten – om disposition
  Genom att lära sig vilken disposition som lämpar sig för en viss situation eller mottagare kan man åstadkomma stora förbättringar i sina texter.
 • Rast
 • Ordning i texten – om rubriker
  Rubriker är inte bara en fråga om textens utseende. De är vägvisare som leder läsaren in i texten, och de ska visa rätt!
 • Att göra en bra sammanfattning
  Vi går igenom sammanfattande texter som är autentiska exempel från myndigheten, och diskuterar om de ger den information som behövs.
 • Övningar i att korta ner och sammanfatta
  Som hemuppgift till nästa kurstillfälle får kursdeltagarna göra en sammanfattning på ca tio rader. Underlaget är samma för alla, en text på ca tre sidor.

Dag 2

 • Om aktivt och konkret språk
  Abstraktion och substantivsjuka fördunklar budskapet och tröttar ut läsaren. Vi går igenom fallgroparna och deltagarna får träna sig i mer konkreta och aktiva uttryckssätt.
 • Ordföljd och meningsbyggnad
  Jag visar grundstrukturen för svenska meningar och vi diskuterar vilka konstruktioner som passar i vilka sammanhang.
 • Talspråk i skriftspråket
  Skriftspråket påverkas idag mycket av talet, även på myndigheter. Det sker inte minst genom det ofta pratiga språket i e-post.
 • Rast
 • Den röda tråden – sammanhang i text
  Alla läsare vill bli klokare av den text de läser. Men att en text är sakkunnigt skriven räcker inte. Sambanden måste också vara tydligt uttryckta, annars vet läsaren lika lite efter som före läsningen! Hur man åstadkommer detta får man lära sig på den här kursen.
 • Diskussioner av sammanfattningar
  Deltagarna delas upp i tre grupper där man läser igenom varandras hemuppgifter och diskuterar dem med utgångspunkt i de nyvunna kunskaperna från kursen.