Länkar till sidor om språk

Språket har förändrats på många sätt. Allt fler behöver använda det i både skrift och tal, och engelskan finns i de flesta områden. Sverige är nu också ett mångspråkigt land där det talas fem officiella minoritetsspråk och ca 150 olika modersmål.

I Sverige har vi språkvårdande organ som följer utvecklingen av svenska språket. En del arbetar med det offentliga språket, andra med språken inom speciella områden.

Språkrådet
Språkrådet är en avdelning inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Här får du råd i språkfrågor och lästips. Språkrådet arbetar också med klarspråk.

Terminologifrämjandet
En ideell förening för terminologi och fackspråk som kom till när Terminologicentrum TNC försvann. En del av TNC:s arbete utförs nu av Språkrådet.

Svenska datatermgruppen
Här får du rekommendationer om hur aktuella datatermer bör användas på svenska. Datatermgruppen är brett sammansatt av experter inom språk, teknik och data. Om du snarare är ute efter definitioner än böjningsformer så har Computer Sweden en bra ordlista.

TT-språket
Om språket i medierna, och vilka skrivregler medier följer.

Språkvårdsgruppen
Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter. Här ingår bland andra Riksdagsförvaltningen, Svensklärarföreningen, Sveriges Radio och Svenska akademin.

Clarity
En internationell sammanslutning som verkar för ett direkt och begripligt lagspråk. Anordnar konferenser och andra träffar.