Klarspråk lönar sig

Begripligt språk sparar pengar. Det visar skriften "Klarspråk lönar sig" (Ds 2006:10, Fritzes förlag). Här finns också bra tips för den som vill arbeta med klarspråk. Läs merMed hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är. Prova här

Myndighetsspråk

Många medborgare förstår inte den information som kommer från myndigheter. Ofta beror det på att komplicerade omständigheter och regler beskrivs med ålderdomliga ord, krånglig meningsbyggnad och en bakvänd disposition. Dessutom är perspektivet ofta myndighetens i stället för medborgarens. Det blir dubbelsvårt.

Det klarnar

Men det finns myndigheter som försöker förenkla sina brev, blanketter och andra texter. De arbetar med klarspråk.

Arbetet med klarspråk drivs övergripande av Språkrådet, som ett sätt att vägleda myndigheterna i deras strävan att skriva begripligt. (Klarspråk är dock inte detsamma som lättläst, vilket är anpassat för personer med exempelvis läs- och skrivsvårigheter.) Även Regeringskansliet arbetar med klarspråk, och där finns också anställda språkexperter som ser till att alla skriver på ett enhetligt och begripligt sätt.

Det är ofta språkkonsulter med examen från språkkonsultprogrammet som praktiskt utför klarspråksarbetet på myndigheterna, antingen fast anställda eller som konsulter. Genom utbildningen blir man expert på myndighetsspråket och på hur det kan förändras. Språkkonsulter bearbetar textmallar, håller skrivkurser och gör kommunikationsanalyser, bland annat.

Alla har rätt att förstå

Myndigheterna är tvungna att uttrycka sig så att medborgarna förstår. I 7 § förvaltningslagen (1986:223) står det så här: "Myndigheten skall eftersträva att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra."

Även verksförordningen (1995:1322) innehåller krav på klarhet och begriplighet. Där står det att myndighetens chef ska "se till att allmänhetens och andras kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas skrivelser och beslut".

Sedan 2009 har vi också en språklag. Läs mer om den under Språknytt.

Läs mer om klarspråk på Språkrådets webbplats.