Glada kunder:

"Jag har bett till Gud om hjälp – sedan fick jag se din hemsida."

"I dag har jag gråtit två gånger. Första gången av smärta hos kiropraktorn. Andra gången av lycka när jag läste din text."

Kunder och uppdrag

I mitt arbete som språkkonsult har jag arbetat med i stort sett alla typer av texter. Jag har främst haft uppdrag hos myndigheter men även hos företag och privatpersoner.

Exempel på uppdrag

 • Sida

  kurs i klarspråk, bearbetning av årsredovisning
 • Pensionsmyndigheten

  kurs i att skriva rapporter
 • Medlingsinstitutet

  inspirationsdag om klarspråk
 • Landskrona kommun

  textgranskning av räddningsplaner
 • BBH Arkitektur & Teknik

  seminarium om att skriva bra jobbtexter
 • Riksrevisionen

  språkgranskning av rapporter och kurser i rapportskrivande
 • Energimarknadsinspektionen

  kurser i att skriva klarspråk, bearbetning av mallar för exempelvis beslut, språkgranskning av webbtext
 • Ekonomistyrningsverket

  frukostseminarier om klarspråk, redaktörskap och textgranskning av publikationer
 • Fackliga tidningar

  korrekturläsning för Fysioterapi och Tandläkartidningen
 • Boverket

  textgranskning
 • Åklagarmyndigheten

  modernisering av språket i gärningsbeskrivningar
 • Svenska kyrkan

  kurser i att skriva bättre i jobbet
 • Länsstyrelsen i Stockholms län

  skrivkurser, projektarbete med populärvetenskaplig skrift om arkeologiska utgrävningar
 • Skatteverket

  skrivkurser
 • Södertörns högskola

  textgranskning av forskningsrapporter, kurs i kreativt skrivande
 • Stockholms universitet

  undervisning i skriftlig framställning, dels för svenska och dels för utländska studerande
 • Läromedelsförlaget Docendo

  skrivkurser för skribenter hos företaget; bedömning av språktest för nyanställning av skribenter samt utformande av korrespondenskursen Att skriva läromedel
 • Skolverket

  granskning av rapporter från skolinspektioner sammanställning av skrivråd utformande av rapport: TIMSS - svenska 13-åringars kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv
 • Hammer & Hanborg

  textgranskning
 • Svenska kyrkan

  granskning och bearbetning av språket i förslag till ny kyrkoordning
 • Ordfront

  kurser i att skriva populärvetenskap
 • Utlänningsnämnden

  utvärdering av beslut, presenterat i rapport
 • Invandrarverket

  skrivkurser och textgranskning
 • Statskontoret

  textgranskning
 • Högskoleverket

  sammanfattningar och korrekturläsning av rapporter
 • Naturvårdsverket

  kurs i att skriva klarare myndighetsspråk
 • Kungliga Tekniska högskolan

  kurs i kommunikation (muntlig och skriftlig framställning)
 • Folkuniversitetet och ABF

  studiecirklar i att skriva litterärt
 • RealBiz International AB

  bearbetning av språket i datorstödd företagsanalys